PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA

Nejoblíbenější tepelné čerpadlo v České republice je bezpochyby tepelné čerpadlo fungující na principu vzduch / voda a v těsném závěsu pak tepelné čerpadlo na principu země / voda. Jak ale taková tepelná čerpadla vlastně fungují? Jak získávají teplo ze vzduchu / země a dopravují ho do našeho obydlí? Pojďme se na to podívat společně.

PRINCIP VŠECH TEPELNÝCH ČERPADEL JE VELMI PODOBNÝ

Zjednodušeně lze říci, že tepelné čerpadlo přečerpává teplo z vnějšího prostředí do prostředí vnitřního. Kolektor / ventilátor přijme teplo z vnějšího prostředí a pomocí nemrznoucí kapaliny ho předá chladivu uvnitř jednotky. To se díky změně teploty začne odpařovat a putuje přímo do výparníku. Kompresor nasaje plyn z výparníku a dojde k jeho rychlému stlačení. Vysoký tlak přispěje k prudkému zvýšení teploty chladiva, které poté pokračuje do kondenzátoru. Ten už získané teplo předává samotné ohřívané vodě, která slouží k vytápění či spotřebě. Vychladlá kapalina putuje přes expanzní ventil zpět do kolektoru a celý cyklus se tak neustále opakuje.

JAK TO, ŽE TEPELNÉ ČERPADLO FUNGUJE I V ZIMĚ?

Tepelné čerpadlo nepracuje se skutečnou teplotou vnějšího prostředí. Teplo získává pomocí rozdílů teplot vnějšího prostředí a nemrznoucí kapalin, která je podchlazená. Díky tomu může cyklus přečerpávání běžet po celý rok. Stabilnějších teplot dosahujeme pomocí zemního kolektoru u tepelného čerpadla na principu země / voda, a to proto, že v nezámrzné hloubce je teplota stabilní po celý rok.

VÍCE INFORMACÍ