Výměník tepelného čerpadla

Rozhodli jsme se, že rozvedeme několik často používaných termínů a slovíček z odvětví tepelných čerpadel. Termíny není nutné znát doplňujeme je pro případ zájmu.

Tepelné čerpadlo vlastně obsahuje výměníky dva, a to výměník první = výparník a výměník druhý = kondenzátor. Výparník je umístěn na začátku procesu a koluje v něm chladicí tekutina (chladivo). Pomocí chladiva odebírá zařízení teplo z vnějšího prostředí a odvádí ho ke kompresoru. Chladicí tekutina disponuje vlastnostmi, které jí umožňují změnit svůj tekutý stav na plynný při nižších teplotách než voda. Plynná tekutina je tedy stlačena kompresorem a následně je odvedena do kondenzátoru (zde dochází k přenosu tepelné energie), kde se jí navrátí její původní tekutá podoba a pokračuje cyklicky dál v koloběhu k expanznímu ventilu. Výměník tedy opravdu slouží k výměně tepla mezi tekutinou a prostředím.