Vrt pro tepelné čerpadlo

Proč mít tepelné čerpadlo od nás:

Hlubinný vrt nebo plošný kolektor?

V porovnání s jinými druhy tepelných čerpadel je systém země/voda náročnější na prostor a instalační práce. Pokud jste se rozhodli pro tepelné čerpadlo země/voda, je zapotřebí instalovat plošný kolektor či provést zemní vrt.

 Na plošný kolektor je zapotřebí rozsáhlá plocha. Velikost plochy pro kolektor se odvíjí od tepelných ztrát vašeho domu, výkonu tepelného čerpadla, typu zeminy i typu topného systému. Pro 1kW topného výkonu je zapotřebí přibližně 30 m2 horizontální plochy. Tedy v případě domu s tepelnou ztrátou 8 kW je potřebná plocha pro kolektor kolem 300 m2. Pokud nemáte k dispozici takto rozlehlou plochu, je pro vás vhodnější varianta hlubinného vrtu.

Tenaur

Jaká je potřebná hloubka vrtu pro tepelné čerpadlo?

V případě zemního vrtu, jsou minimální nároky na plochu, a tudíž je možné vrt provést i na malých pozemcích. Pro 1kW topného výkonu je zapotřebí minimálně  12 m hloubky. Běžně jsou realizovány vrty do hloubky kolem 80-250 m. Podle lokálních geologických podmínek a velikosti vašeho domu se provádí buď jeden nebo i více vrtů.  Opět hloubka vrtu záleží na výkonu konkrétního typu čerpadla, energetické potřeby vaší domácnosti a dalších faktorech.

Plošný kolektor

 • Pro 1 kW min 30 m2
 • Hloubka 1,2–1,5 m
 • Vhodné pro velké plochy
 • Vhodné pro měkké podloží (štěrk, písek)

Hlubinný vrt

 • Pro 1 kW min 12 m
 • Vhodný pro menší pozemky
 • Možné provádět vrtné práce i v blízkosti objektu
 • Vhodné pro tvrdé podloží (skála)

Tepelné čerpadlo země/voda

Tepelné čerpadlo země/voda odebírá teplo ze země, které následně předává do užitkové vody na vytápění domácnosti. Systém země/voda se především využívá v chladnějších oblastech nad 600 m. n. m., kde dochází častěji k vysokým mrazům. Jelikož tepelné čerpadlo země/voda získává teplo ze země, kde je teplota stabilní, není výkon zařízení ovlivněn venkovní teplotou, jako tomu je u čerpadel vzduch/voda. Můžete se tedy spolehnout na stabilní výkon v průběhu celého roku s nejnižšími náklady na elektřinu.

Výhody tepelného čerpadla země/voda

Jednou z hlavních výhod tepelného čerpadla země/voda je vysoký topný faktor. Díky tomu zařízení spotřebuje až o 30 % méně elektrické energie než jiné druhy tepelných čerpadel.  Z jedné kWh elektrické energie dokáže tepelné čerpadlo země/voda vyprodukovat 5-6 kWh topné energie. Ovšem vrt pro tepelné čerpadlo lze realizovat pouze na základě příslušného povolení.

Jaké jsou výhody a nevýhody tepelného čerpadla země/voda?

Výhody

 • Velmi stabilní výkon i při nízkých teplotách pod mínus 15 °C.
 • Vhodné pro nadmořskou výšku nad 600 metrů.
 • Vyšší životnost jednotky.
 • Možnost na výběr zemní kolektor nebo vrt.
 • Možnost čerpat státní dotaci.

Nevýhody

 • Vyšší pořizovací cena.
 • Nutnost zemních prací po velké části stavebního pozemku.
 • Případně nutnost provést zemní vrt.
 • V návaznosti na zemní vrt nutnost zajistit povolení.

Dotace na tepelné čerpadlo

Pro snížení počáteční investice můžete využít státní dotační program Nová zelená úsporám, díky kterému máte šanci získat zpět až 50 % vynaložených nákladů. Dotace se vztahuje jak na pořízení, tak i instalační práce tepelného čerpadla. O dotaci můžete požádat jako majitel rodinného domu, který slouží k trvalému pobytu. Moc dlouho neváhejte, jelikož žádost můžete podat do 31. prosince 2021, a zda bude nějaká možnost dotace potom není jasné. 

 • 25 000-100 000 Kč na tepelné čerpadlo
 • 20 000 Kč bonus při zkombinováním s kotlíkovou dotací
 • 10 % zvýhodnění pro Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj

Získejte tepelné čerpadlo ve 3 krocích!

 • Vyplňte formulář
 • Kontaktujeme vás a připravíme cenovou nabídku
 • Zaměříme vás dům a zajistíme instalaci fotovoltaiky

Načítám…

4 důvody, proč s námi

Poptejte fotovoltaickou elektrárnu ještě dnes


  Zjistěte si cenu tepelného čerpadla v naší kalkulačce.

  Vámi zadané osobní údaje bude jako správce zpracovávat společnost ČEZ Prodej, a.s., sídlem Duhová 425/1, 140 53 Praha 4, IČO 27232433, pro nabídku produktu nebo služby a přípravu smlouvy.Podrobnosti jsou uvedeny v Informaci o zpracování osobních údajů, najdete je zde.
  Formulář je chráněn službou reCAPTCHA. Soukromí - Podmínky