Topný faktor

Rozhodli jsme se, že rozvedeme několik často používaných termínů a slovíček z odvětví tepelných čerpadel. Termíny není nutné znát doplňujeme je pro případ zájmu.

COP (Coefficient of performance), česky topný faktor, ukazuje uživateli tepelného čerpadla účinnost zařízení. Jedná se de facto o poměr mezi vyrobeným teplem a dodanou elektrickou energií. Vyšší topný faktor tak pro uživatele znamená levnější provoz tepelného čerpadla a tedy i větší finanční úsporu! O tepelném faktoru nelze uvažovat jako o konstantní hodnotě.

Tepelná čerpadla vzduch voda
  • COP se pohybuje na číselné škále 2,5 až 5 a je bezrozměrný (nemá žádnou jednotku). Od konstantních veličin jej liší skutečnost, že se proměňuje dle prostředí, v němž čerpadlo pracuje. Topný faktor odhadneme jednoduše tak, že vydělíme výkon tepelného čerpadla jeho spotřebou na vlastní provoz. Výsledná hodnota nám udává topný faktor. Snadno tak mezi sebou porovnáte jednotlivá zařízení a vyberete to s vyšším topným faktorem.
  • Nezapomínejte ale srovnávat topné faktory vypočtené pro shodné podmínky. Obvykle se topný faktor udává vzhledem k teplotě vody vstupní/teplota vody výstupní. U teplených čerpadel na principu  vzduch/voda se topný faktor udává pro 2°C/35°C, u TČ země/voda je to 0°C/35°C a u TČ voda/voda je to 10°C/35°C.

Nevíte si rady s dalšími odbornými pojmy kolem tepelných čerpadel? Sestavili jsme pro vás slovník důležitých pojmů.