Tepelné čerpadlo

vzduch/voda v novostavbě

Tepelné čerpadlo vzduch/voda v novostavbě

Jedná se o nejčastější způsob vytápění v dnešních nových domech. Lidé ho volí hlavně kvůli rozumným pořizovacím a nízkým provozním nákladům. Vytápění tepelným čerpadlem je plně automatické a bezobslužné. Kromě topení, ohřívá tepelné čerpadlo i teplou užitkovou vodu a chladí.


Volba Tepelného čerpadla

Konkrétní typ a výrobce tepelného čerpadla volíme podle velikosti tepelné ztráty, druhu stavby, druhu topné soustavy, lokality, požadavků investora a návaznosti na ostatní technické systémy domu. Nejsme vázáni jedním výrobcem nebo druhem tepelného čerpadla, vybereme to, co je vhodné pro Vás. Systém vzduch/voda můžeme doporučit pro všechny novostavby s tepelnými ztrátami 4 kW a vyššími a lokality pod 600 m n.m. Za těchto podmínek se investice do instalace tepelného čerpadla vzduch/voda vyplatí a neexistuje levnější alternativa.

Tepelné čerpadlo
Zobrazit příkladové instalace Dimenzování

Při dimenzování je pro nás rozhodující tzv. bivalentní bod. Jedná se o venkovní teplotu, kdy se vyrovná tepelná ztráta domu a výkon tepelného čerpadla. S poklesem venkovní teploty pod tuto hodnotu se musí připnout pomocný topný zdroj (většinou elektrokotel ve vnitřní jednotce TČ), protože samotné tepelné čerpadlo již není schopno svým výkonem dům vytopit. U našich instalací se tento bod pohybuje mezi -12°C a -20°C. Naše instalace nepoddimenzováváme, nechceme nalákat zákazníka na nízkou cenu a po trochu silnější zimě vysvětlovat, proč tolik propálil.

Dimenzování

Topná soustava

Volba správné otopné soustavy má zásadní vliv na efektivitu provozu tepelného čerpadla. Nejlepší je ta, která potřebuje nejnižší teplotu vody. S každým stupněm navíc ztrácíte 2,5% na efektivitě vytápění. Vhodné je především podlahové topení. Zde stačí 35°C. Radiátory se dají rovněž běžně použít, ale musí být tak velké, aby k docílení teploty místnosti stačila co nejnižší teplota vody v radiátoru (většinou se dimenzují na tepelný spád 40/50°C).

Topná soustava
Chlazení

Všechna tepelná čerpadla vzduch/voda, která instalujeme umí i chladit. Mějte ale na paměti, že to bude mít pro vás přínos jen tehdy, když vaše otopná soustava bude umět přenést chlad do místnosti. Ideální jsou fancoily. Použitelné je i podlahové topení.

Druhy instalací

Existuje možnost instalace splitového, venkovního kompaktního nebo vnitřního provedení tepelného čerpadla vzduch/voda. Nejoblíbenější je splitové a venkovní provedení. Výhodou je, že uvnitř nezabírají moc místa a nezasahují výrazně do provedení stavby. U venkovního provedení se kompletní tepelné čerpadlo nachází vně objektu, uvnitř je umístěna jen řídící jednotka, případně nádrž na teplou užitkovou vodu (TUV) a akumulační nádrž. Topná voda je ohřívána ve venkovní jednotce. U splitu je tepelné čerpadlo rozděleno na vnitřní a venkovní část. Tyto částí jsou propojeny potrubím, kde proudí chladivo. Topná voda je ohřívána ve vnitřní jednotce tepelného čerpadla. Uvnitř se rovněž nachází, podobně jako u venkovního provedení, nádrž na TUV, případně akumulační nádrž. Vnitřní jednotky již mohou obsahovat nádrž na TUV. Taková instalace zabírá uvnitř domu jen málo místa, ca 1 m2.

Druhy instalací

Ohřev teplé užitkové vody

Voda je ohřívána v nádrži, která většinou stojí v technické místnosti. Je vhodné mít instalaci umístěnou co nejblíže místu spotřeby TUV, aby se nemusela provádět cirkulace vody, která má energetické ztráty. Voda je ohřívána na teplotu mezi 45° a 55°C. Tepelné čerpadlo ji hřeje celoročně bez pomoci přídavného vytápění. Vzhledem k nižší teplotě vody je volen větší objem nádrže, většinou 200 až 300 litrů. Řízení TČ umožňuje efektivní ochranu proti legionelle, kdy lze nastavit interval automatického navýšení teploty na 65°C pomocí topného tělesa v nádrži nebo bivalentního zdroje v tepelném čerpadle.

Ohřev vody
Hlučnost

Montujeme jen jednotky kvalitní, kde je hlučnost nízká, přesto, od venkovní jednotky jde hluk a je třeba to zohlednit při volbě umístění, nesmí to rušit Vás ani sousedy. Hluk je jedním z faktorů, které zohledňujeme při volbě konkrétní jednotky. Instalujeme i zařízení, které má ve vzdálenosti 2m hlučnost jen 39 dB(A).

Hlučnost
Regulace

Provoz je plně automatický. Volbu typu provozu (ekvitermní, cílová teplota místností, teplota AN, více topných okruhů, míchání do podlahové topení, ..) provádíme na základě konkrétních požadavků uživatele, typu stavby (jiné podmínky jsou pro dřevostavby a zděné domy) a součinnosti s ostatními technickými zařízeními. Naše instalace jsou již ve standardu napojena na internet a tím i na vaši a naši vzdálenou správu, která nám umožňuje provádět větší část servisu aniž by za to uživatel musel platit.

Hlučnost
Chytrý dům, inteligentní domácnost

Chytrý dům přináší uživateli mnoho výhod a ideální je, když ovládání tepelného čerpadla je integrováno do tohoto systému. Naše instalace to umožňují. Máme zpracované rozhraní pro jednotlivá tepelná čerpala. Dokonce TČ Mitsubishi s jednotkou Eco-Watt již obsahuje chytrou domácnost v základu a Vy si jen určíte kolik světel, žaluzií, zásuvek, atd. budete chtít ovládat a my provedeme společně s instalací TČ i instalaci chytré domácnosti a přizpůsobíme uživatelské rozhraní přímo pro potřebu vašeho domu.

Chytrý dům, inteligentní domácnost
Fotovoltaika

Kombinaci fotovoltaického solárního systému a TČ lze jen doporučit. Jen je třeba dát pozor, aby vyrobená elektrická energie byla skutečně efektivně využita, tj. aby se v co největší míře podílela na provozu tepelného čerpadla. Toho lze docílit jen nadřazeným řídícím systémem, který zohlední aktuální výrobu elektřiny a dokáže podle toho říci tepelnému čerpadlu, na jaký výkon má běžet a kam teplo směřovat.

Fotovoltaika
Krb

Velká část investorů chce instalovat krbovou vložku. Kvůli vytápění to není nutné, tepelná čerpadla jsou schopna provozu min. do -25°C a s bivalentním zdrojem vytopí dům vždy pokud jde elektřina. Krb má většinou sloužit jako prvek pro navození pohody. Spíše doporučujeme krby vzduchové, které nejsou napojeny na otopnou soustavu. Instalace je zde jednodušší, nepotřebuje akumulační nádrž a může být použit i při výpadku elektřiny.

Krb
Bazén

Tepelné čerpadlo může ohřívat jak bazénovou vodu tak prostor bazénu u vnitřního provedení. Ohřev se děje nezávisle na vytápění nebo ohřevu TUV. Řídí se automaticky podle teploty vody v bazénu. Vhodné jak pro celoroční, tak sezonní ohřev.

Bazén
Příkladové instalace - úspory, dotace, provozní náklady

Najděte si dům podobný Vašemu a hned budete mít jasno. Vybrali a uspořádali jsme pro Vás instalace tak, abyste si na konkrétních příkladech mohli udělat představu o možnosti výměny zdroje vytápění, instalaci solárního termického nebo fotovoltaického systému a instalaci rekuperačního větrání.

starší dům Tepelná ztráta 14 kW Radiátory vzduch/voda
starší dům Tepelná ztráta 15 kW Radiátory vzduch/voda
starší dům Tepelná ztráta 10 kW Radiátory vzduch/voda
starší dům Tepelná ztráta 12 kW Radiátory vzduch/voda
nový dům Tepelná ztráta 5 kW Podlahové topení vzduch/voda
starší dům Tepelná ztráta 14 kW Radiátory vzduch/voda