Tepelné čerpadlo – jaké vybrat?

Plánujete pořízení tepelného čerpadla, ale váháte, pro jaký typ se rozhodnout? Zpracovali jsme pro Vás rychlého průvodce třemi nejčastěji instalovanými typy tepelných čerpadel. Pomůže vám rozhodnout se, jaké tepelné čerpadlo je pro Vás a Váš dům či byt nejvhodnější.

Tepelné čerpadlo vzduch – voda

Jedná se o nejčastěji instalovaný typ tepelného čerpadla. Do karet mu hraje nejen jeho příznivá cena, ale i nejnižší náročnost jeho instalace.

Jak vypadá tepelné čerpadlo vzduch – voda a na jakém principu funguje?

To, že někdo vytápí tepelným čerpadlem vzduch – voda, poznáte na první pohled. Před jeho domem totiž uvidíte nainstalovanou venkovní jednotku s ventilátorem. Uvnitř ventilátoru se nachází vrtule, která sbírá teplo ze vzduchu, kterým ohřívá vodu v topení.

Instalace není příliš náročná a i díky tomu je tento typ nejčastěji pořizovaným typem tepelného čerpadla. Vhodný je jak pro rodinné domy, tak i pro byty a to až do nadmořské výšky 600 m. n. m.

Jaké jsou nevýhody tepelného čerpadla vzduch – voda?

Nevýhodou tepelného čerpadla vzduch – voda je jeho závislost na okolní teplotě vzduchu. Pokud teplota klesne pod -15 °C, je potřeba tepelné čerpadlo přihřívat. V našich podmínkách však tento jev není častý a proto nebývá překážkou pro jeho pořízení.

Tepelné čerpadlo země – voda

Pokud se rozhodnete, že pro Vás sběr tepla ze vzduchu není nejvhodnější variantou, máte možnost čerpat teplo ze země. A to hned dvěma způsoby.

Jak vypadá tepelné čerpadlo země – voda a na jakém principu funguje?

První variantou tepelného čerpadla země – voda je kolektor, druhou pak vrt. V obou případech je potřeba před instalací provést výkopové práce, které celkovou cenu instalace ovlivňují.

Kolektor je umisťován do hloubky 1 m pod povrchem země a soustava „hadic“ je pak napojena přes venkovní jednotku na vnitřní, která ohřívá vodu v topení. Druhou variantou je vrt, který je pro Vás vhodný v případě, že nechcete, nebo nemůžete mít na svém pozemku provedeny výkopové práce (nechcete mít pozemek rozkopaný, nebo nemáte zkrátka na položení kolektoru dostatečně velkou zahradu).

Varianta tepelného čerpadla země – voda je vhodná (nejen) pro pozemky, které se nachází v nadmořské výšce nad 600 m. n. m. Tento typ čerpadla je účinnější a efektivnější v hlubších mrazech, kdy se ve vzduchu nenachází dostatek tepla, které by tepelné čerpadlo vzduch – voda mohlo absorbovat.

Jaké jsou nevýhody tepelného čerpadla země – voda?

Nevýhodami tepelného čerpadla země – voda jsou bezesporu jeho pořizovací cena a náročnější instalace, než v případě tepelného čerpadla vzduch – voda.

Tepelné čerpadlo voda – voda

Nejméně často instalovanou variantou tepelného čerpadla je teplené čerpadlo voda – voda. Důvody, proč se pro jeho volbu rozhoduje nejméně lidí, jsou hned tři: instalační náročnost, vysoké požadavky na vhodnost pozemku a následnou údržbu a také pořizovací cena.

Jak vypadá tepelné čerpadlo voda – voda a na jakém principu funguje?

Pokud zvažujete pořízení tepelného čerpadla voda – voda, musíte počítat s tím, že jeho instalaci bude předcházet výkop dvou studen. Čerpadlo totiž pracuje na principu přečerpávání vody z jedné studny do druhé a teplo se absorbuje přes výparník. Z tohoto důvodu také není tepelné čerpadlo voda – voda vhodné pro každý pozemek a navíc hrozí vyčerpání studny.

2018-03-21T19:05:37+00:00