Tepelná čerpadla pod lupou

Pojďme se společně podívat tepelným čerpadlům na zoubek a objasnit si, jak takové zařízení funguje a z jakých nezbytných komponentů se skládá. Běžný uživatel sice nemusí znát každý šroubek, i tak je ale dobré, trochu se s fungováním tohoto zařízení seznámit. A pokud vám zmíněné pojmy nic neříkají, stačí rozkliknout odkaz a seznámit se s nimi v našem slovníku pojmů.

Tepelné čerpadlo je komplexní zařízení, které však funguje na poměrně jednoduchém principu, který se navíc v drobných obdobách objevuje u všech typů tepelných čerpadel. Atypická jsou jen některá čerpadla vzduch / vzduch, která se spíše blíží rekuperačním jednotkám. Jako příklad proto použijeme nejrozšířenější tepelné čerpadlo, kterým je tepelné čerpadlo na principu vzduch / voda. Nezapomínejme ale, že zásadní roli při výběru čerpadla hraje topný faktor.

Odkud bere tepelné čerpadlo teplo?

Není to teplo, co zařízení získává z vnějšího prostředí. Lepší označení je tepelná energie, která se přenáší pomocí přenosového media. Tepelné čerpadlo vzduch / voda ji získává tak, že nasává venkovní vzduch pomocí vnější jednotky a pomocí přenosového media odebírá ze vzduchu tepelnou energii. Medium má výrazně nižší teplotu než venkovní vzduch. Z rozdílu teplot pak vidíme, kolik energie zařízení získalo. Teplotám, za nichž je zařízení schopné plnohodnotně plnit svou funkci, říkáme pracovní rozsah venkovní teploty. Výměník, v němž dochází k přenosu tepelné energie z vnějšího prostředí do vnitřního, přivádí ohřáté chladivo ke kompresoru, kde dojde k jeho rychlému stlačení a znásobení tepelného potenciálu. Stlačení má tedy za následek skokový nárůst teploty a tekutina se promění v plyn. Ten dále pokračuje do kondenzátoru. V této části už zařízení odebírá přenosovému mediu / chladivu potřebnou tepelnou energii, která slouží k ohřívání vody pro otopnou soustavu nebo spotřební využití. Na konci cyklu projde chladivo expanzním ventilem, který tekutině navrátí původní teplotu a celý proces se opakuje.

Z kolika jednotek se skládá tepelné čerpadlo vzduch / voda?

Tepelná čerpadla se obvykle skládají ze dvou jednotek – vnitřní a vnější. Mohou však stát i jako jediná jednotka, a to buď uvnitř nebo venku. Záleží na konkrétním zařízení.

Jak na výkon tepelného čerpadla?

Výkon tepelného čerpadla závisí, mimo jiné, na teplotě vnějšího prostředí. Je tedy důležité, aby zařízení umělo svůj chod regulovat. K tomu slouží ekvitermní regulace, která dovede výkon čerpadla regulovat podle vnějších teplot i potřeby obyvatele domu. S ekvitermní regulací souvisí také pojem ekvitermní křivka.

Tepelné čerpadlo

Jak se to má s hlukem?

Kvalitní tepelná čerpadla vydávají asi tolik decibelů, jako má tikot hodin. Pokud si tedy neustelete přímo vedle zařízení, nebude vás jeho chod nijak rušit.

Zajímají vás další pojmy? Navštivte je ve slovníku pojmů tepelných čerpadel, který jsme pro vás připravili.