Tepelná čerpadla nejčastější dotazy

Jaké otázky vás nejvíce zajímají v souvisloti s tepelnými čerpadli? Kromě ceny, výkonu a životnosti tepelného čerpadla zákazníky zajímá i doba návratnosti investice, možnost čerpání dotací na pořízení tepelného čerpadla a jeho porovnání z hlediska ekonomického s ostatními tepelnými zdroji tepla. Na některé z těchto otázek se vám nyní pokusíme odpovědět.

Jaká je životnost tepelného čerpadla a jak ji mohu ovlivnit?

Životnost tepelného čerpadla se udává od 15 do 25 let. Tepelná čerpadla však mohou sloužit i mnohem déle. Životnost závisí na kvalitě a opotřebení kompresoru, který je srdcem celého zařízení. Z logiky vyplývá, že čím častěji kompresor spouští, tím více se opotřebovává. S tím úzce souvisí správně dimenzovaný výkon a zvolený typ tepelného čerpadla.Optimálně dimenzované tepelné čerpadlo se bude opotřebovávat méně. Životnost samozřejmě můžete ovlivnit také dobrou údržbou. Pravidelný servis je pro dobré společnosti samozřejmostí. Tenaur vám proto nabízí nejen záruční, ale i pozáruční servis, který využívá většina našich zákazníků.

Návratnost investice a porovnání úspory

Za jak dlouho se mi vrátí investice do tepelného čerpadla? Jednoznačná otázka, která však nemá jednoznačnou odpověď. Návratnost investice závisí na vstupní ceně, původních nákladech na vytápění, energetické náročnosti budovy i čerpání dotačního příspěvku. Návratnost se pohybuje zhruba od 4 do 8 let. Při životnosti tepelného čerpadla průměrně 20 let, je to investice, která se vyplatí.

Pokud bychom chtěli porovnat tepelné čerpadlo s jinými zdroji, uvidíme poměrně velký rozdíl. Oproti plynovému kotli se daří ušetřit celých 50 % nákladů, u elektrického je to až 66 %. Vše závisí na již zmiňovaných parametrech.

Jak mohu ušetřit na tepelném čerpadlu?

Šetřit na zařízení, která vám má dlouho a dobře sloužit se rozhodně nevyplácí. V Tenauru vám pomůžeme najít zařízení, které bude ekonomické a cenově opodstatněné. Levným výrobkům však doporučujeme se vyhýbat. Často to znamená nedostupný servis a náhradní díly… Pokud chcete srazit cenu investice na minimum, požádejte si o dotaci z programu Nová zelená úsporám. Na samotné tepelné čerpadlo můžete čerpat 100 000 Kč a další příspěvky lze získat na snížení energetické náročnosti budov (zateplení, výměna oken).