Příkon vs. výkon tepelného čerpadla

Rozhodli jsme se, že rozvedeme několik často používaných termínů a slovíček z odvětví tepelných čerpadel. Termíny není nutné znát doplňujeme je pro případ zájmu. Ostatní termíny naleznete v našem souhrnném slovníku tepelných čerpadel.

Příkon a výkon jsou dvě rozdílné veličiny, které se však často pletou. Zatím co příkon tepelného čerpadla nám udává, kolik elektrické energie v kW zařízení spotřebuje na svůj provoz, výkon ukazuje kolik je tepelné čerpadlo schopné vyrobit energie (udává se obvykle v Joulech či kWh za určitý čas).

Poměr těchto dvou hodnot nám udává účinnost COP.

Výběr výkonnostního typu tepelného čerpadla závisí na teplených ztrátách objektu. Pravidlem je, že by výkon tepelného čerpadla měl pokrýt alespoň 75 % až 90 % energetických nároků budovy. Zbytek se dorovná pomocí sekundárního zdroje, který zároveň vykryje výkon tepelného čerpadla v období velmi nízkých venkovních teplot.

Nezapomeňte do vašich energetických nároků zahrnout opravdu všechno. Budete ohřívat TUV či vodu do bazénu? Započítejte to. Důležité je vybírat tepelné čerpadlo s možností regulace tepelného výkonu a ekvitermním řízením výstupní teploty. Jen tak docílíte opravdu hospodárného provozu zařízení. Potřebný výkon pro uspokojení všech potřeb objektu by měl počítat zkušený projektant, laik může udělat velice snadno chybu a to i při použití volně dostupných kalkulaček.

Zajímá vás cena tepelného čerpadla pro váš dům?

Po vyplnění vám do 2 dnů přijde kompletní cenová kalkulace na míru zdarma!