Příkon vs. výkon tepelného čerpadla

Rozhodli jsme se, že rozvedeme několik často používaných termínů a slovíček z odvětví tepelných čerpadel. Termíny není nutné znát doplňujeme je pro případ zájmu.

Příkon a výkon (udávají se v kW) jsou dvě rozdílné veličiny, které se však často pletou. Zatím co příkon tepelného čerpadla nám udává, kolik elektrické energie v kW zařízení spotřebuje na svůj provoz, výkon ukazuje kolik práce je tepelné čerpadlo schopné vykonat (opět v kW).

Výběr výkonnostního typu tepelného čerpadla závisí na teplených ztrátách objektu. Pravidlem je, že by výkon tepelného čerpadla měl pokrýt alespoň 75 % energetických nároků budovy. Zbytek se dorovná pomocí sekundárního zdroje, který zároveň vykryje výkon tepelného čerpadla v období ztrát a kolísání. Nezapomeňte do vašich energetických nároků zahrnout opravdu všechno. Budete ohřívat TUV či vodu do bazénu? Započítejte to. Důležité je vybírat tepelné čerpadlo s možností regulace tepelného výkonu. Jen tak docílíte opravdu hospodárného provozu zařízení. Potřebný výkon pro uspokojení všech potřeb objektu by měl počítat zkušený projektant, laik může udělat velice snadno chybu a to i při použití volně dostupných kalkulaček.