Příkladová instalace – starší dům č.2

Kotel na tuhá paliva byl v rámci kotlíkové dotace zaměněn za tepelné čerpadlo vzduch-voda

Čerpání peněz z kotlíkové dotace bylo možno díky faktu, že ekektrokotel se podílel na vytápění méně než 50%. Díky dotaci je návratnost ca 4 roky. Hlavní benefit ale v tomto případě představoval pro zákazníka bezobslužnost nového zdroje.

starší dům Tepelná ztráta 15 kW Radiátory vzduch/voda
Původní stav Po instalaci Výše dotace
Elektrický kotel + Kotel na tuhá paliva 40.000 Kč Tepelné čerpadlo vzduch/voda 18.000 Kč Kotlíková dotace 120.000 Kč
Teplá voda elektrický bojler 5.000 Kč Teplá voda tepelné čerpadlo 2.000 Kč
Spotřeba e. energie domácnosti 14.000 Kč Spotřeba e. energie domácnosti 14.000 Kč
Větrání okny 6.000 Kč Větrání okny 3.000 Kč
Roční provozní náklady původní stav 65.000 Kč Roční provozní náklady po instalaci 37.000 Kč 120.000 Kč