Příkladová instalace – starší dům č.1

Instalace, kde není čerpána žádná dotace a přesto se bohatě vyplatí

Jednoduše se vyměnil kotel na LTO za tepelné čerpadlo. Úplně jednoduše to nešlo, protože bylo nutno demontovat starou technologii (nádrže, stavební úpravy). Přesto se investiční náklady vrátí do 4 let.

starší dům Tepelná ztráta 12 kW Radiátory vzduch/voda
Původní stav Po instalaci Výše dotace
Kotel na LTO 49.000 Kč Tepelné čerpadlo vzduch/voda 16.000 Kč
Teplá voda ohřev LTO 11.000 Kč Teplá voda tepelné čerpadlo 3.000 Kč
Spotřeba e. energie domácnosti 17.000 Kč Spotřeba e. energie domácnosti 13.000 Kč
Větrání okny 10.000 Kč Větrání okny 3.000 Kč
Roční provozní náklady původní stav 87.000 Kč Roční provozní náklady po instalaci 35.000 Kč 0 Kč