Příkladová instalace – nový dům

Větší novostavba, kde je jako zdroj tepla tepelné čerpadlo vzduch voda, solární termické panely ohřívají vodu a přitápí

Dotace je čerpána na zateplení, kde byla splněna podmínka velmi nízkých tepelných ztrát na 1 m2 a na solární systém. U solárního systému z hlediska zákazníka žádné speciální požadavky pro získání dotace nejsou a výhodnost investice je jednoznačná. Zajímavé jsou zde celkové provozní náklady domácnosti.

nový důmTepelná ztráta 5 kWPodlahové topenívzduch/voda
Původní stavPo instalaciVýše dotace
Tepelné čerpadlo vzduch/voda6.000 Kč
Teplá voda a přitápění1.500 KčSoláry termické50.000 Kč
Spotřeba e. energie domácnosti13.000 Kč
Větrání rekuperační500 Kč
Zateplení fasády, podlahy, stropuZtráta ≤ 20 kWh/m2/rokDotace z NZÚ B.1300.000 Kč
Roční provozní náklady původní stavRoční provozní náklady po instalaci21.000 Kč350.000 Kč