Pracovní rozsah venkovní teploty

Rozhodli jsme se, že rozvedeme několik často používaných termínů a slovíček z odvětví tepelných čerpadel. Termíny není nutné znát doplňujeme je pro případ zájmu.

Pracovní rozsah teplot exteriéru je při výběru vhodného tepleného čerpadla velmi důležitou veličinou. Čím je rozsah vyšší (rovnoměrně vyšší na obě strany škály počítané od 0), tím je výkon čerpadla stabilnější v průběhu celého roku. Pracovní rozsah venkovní teploty nám udává od jaké teploty pod nulou do jaké teploty nad nulou je čerpadlo schopné efektivně vyrábět tepelnou energii. Má-li zařízení pracovní rozsah teplot od -15 ° C do +35 °C znamená to, že je v zimním období schopné pracovat až do poklesu venkovní teploty k -15 °C a v letním naopak dobře funguje do dosažení venkovní teploty +35 °C. Proto je široký pracovní rozsah tolik žádanou charakteristikou dobrého tepelného čerpadla.  Velký dopad má zejména na tepelná čerpadla vzduch/voda, zatím co teplená čerpadla země/voda si díky stabilitě teplot v nezámrzné hloubce mohou dovolit pracovní rozsah nižší.