návratnost tepelného čerpadla je rychlá zvlášť u větších instalací