Náhrada kotle

za tepelné čerpadlo

Náhrada kotle za Tepelné čerpadlo

Především díky probíhající Kotlíkové dotaci se jedná o nejčastěji volený způsob, jak nahradit kotel na tuhá paliva. Vytápění tepelným čerpadlem je plně automatické a bezobslužné vychází přibližně na stejné peníze jako topení hnědým uhlím. Kromě topení může tepelné čerpadlo ohřívat i teplou užitkovou vodu.


Volba Tepelného čerpadla

Konkrétní typ a výrobce tepelného čerpadla volíme podle velikosti tepelné ztráty, druhu topné soustavy, lokality a požadavků investora. Nejsme vázáni jedním výrobcem nebo druhem tepelného čerpadla, vybereme to, co je pro váš dům nejvhodnější. Systém vzduch/voda můžeme doporučit pro všechny domy v lokalitách pod 600 m n.m. Systém země/voda se dá instalovat do všech domů, jen je třeba zohlednit primární okruh, tj. vrt nebo plošný kolektor. Cena samotného tepelného čerpadla je u obou systému stejná. U systému země/voda je nutno navíc počítat s investicí do primárního okruhu. Provede-li se správně volba tepelného čerpadla, investice se vyplatí a neexistuje lepší alternativa pro levnější bezobslužné topení.

Tepelné čerpadlo
Zobrazit příkladové instalace Dimenzování

Při dimenzování je pro nás rozhodující tzv. bivalentní bod. Jedná se o venkovní teplotu, kdy se vyrovná tepelná ztráta domu a výkon tepelného čerpadla. S poklesem venkovní teploty pod tuto hodnotu se musí připnout pomocný topný zdroj (většinou elektrokotel ve vnitřní jednotce tepelného čerpadla), protože samotné tepelné čerpadlo již není schopno svým výkonem dům vytopit. U našich instalací se tento bod pohybuje mezi -12°C a -20°C. Naše instalace nepoddimenzováváme, nechceme nalákat zákazníka na nízkou cenu a po trochu silnější zimě vysvětlovat, proč tolik propálil.

Dimenzování
Primární okruh

Instalace vzduch/voda primární okruh nepotřebuje.Je to uzavřený potrubní systém, kde koluje nemrznoucí směs, která přenáší energii ze země do tepelného čerpadla. Máte-li dostatečně velký pozemek (zhruba 3x vytápěná plocha), můžete udělat plošný kolektor. Jedná se o plastové potrubí uložené v hloubce 1,2 – 1,6 m, které je od sebe vzdálené ca 1 m. Vrt je univerzálnější a dá se udělat skoro všude, jen je nutno počítat s vyššími náklady na pořízení.Pro rodinný dům s tepelnou ztrátou 10 kW potřebujete kolektor o délce 700 m, velikost pozemku 700 m2, nebo vrt hluboký 150 m.

Primární okruh

Topná soustava

Volba správné otopné soustavy má zásadní vliv na efektivitu provozu tepelného čerpadla. Nejlepší je ta, která potřebuje nejnižší teplotu vody. S každým stupněm navíc ztrácíte 2,5% na efektivitě vytápění.Stávající radiátory se dají použít bez úprav, ale musí být tak velké, aby k docílení teploty místnosti stačila co nejnižší teplota vody v radiátoru (většinou se dimenzují na tepelný spád 40/50°C). Materiál trubek ani radiátorů nehraje žádnou roli. Větší průměr trubek není na škodu, naopak je to lepší, protože otopná soustava má menší tlakovou ztrátu při proudění a stačí slabší oběhové čerpadlo. Zároveň je v systému více vody a tím je i vyšší akumulační schopnost celého domu. Nenechte si vnutit myšlenku na instalaci tzv. vysokoteplotního tepelného čerpadla. Tato zařízení sice umí až 70°C, ale za jakou cenu. Vždy se Vám vyplatí vyměnit malý radiátor za větší a použít klasické tepelného čerpadla s nesrovnatelně vyšší efektivitou provozu, než koupit dražší vysokoteplotní tepelné čerpadlo a na elektrice platit o dost více.

Topná soustava
Druhy instalací

U tepelného čerpadla vzduch/voda existuje možnost instalace splitového, venkovního kompaktního nebo vnitřního provedení tepelného čerpadla. Nejoblíbenější je splitové a venkovní provedení. Výhodou je, že uvnitř nezabírají moc místa a nezasahují výrazně do provedení stavby. U venkovního provedení se kompletní tepelné čerpadlo nachází vně objektu, uvnitř je umístěna jen řídící jednotka, případně nádrž na teplou užitkovou vodu (TUV) a akumulační nádrž. Topná voda je ohřívána ve venkovní jednotce. U splitu je tepelné čerpadlo rozděleno na vnitřní a venkovní část. Tyto částí jsou propojeny potrubím, kde proudí chladivo. Topná voda je ohřívána ve vnitřní jednotce tepelného čerpadla. Uvnitř se rovněž nachází, podobně jako u venkovního provedení, nádrž na TUV, případně akumulační nádrž. Vnitřní jednotky již mohou obsahovat nádrž na TUV.Instalace země/voda má uvnitř jednotku tepelného čerpadla, případně ještě nádrž. A to je vše. Jakýkoli druh instalace se vejde do místa po kotli.

Druhy instalací

Ohřev teplé užitkové vody

Voda je ohřívána v nádrži, která většinou stojí v technické místnosti. Je vhodné mít instalaci umístěnou co nejblíže místu spotřeby TUV, aby se nemusela provádět cirkulace vody, která má energetické ztráty. Voda je ohřívána na teplotu mezi 45° a 55°C. Tepelné čerpadlo ji hřeje celoročně bez pomoci přídavného vytápění. Vzhledem k nižší teplotě vody je volen větší objem nádrže, většinou 200 až 300 litrů. Řízení tepelného čerpadla umožňuje efektivní ochranu proti legionelle, kdy lze nastavit interval automatického navýšení teploty na 65°C pomocí topného tělesa v nádrži nebo bivalentního zdroje v tepelném čerpadle.

Ohřev teplé užitkové vody
Hlučnost

Tepelné čerpadlo země/voda je tiché přesto nedoporučujeme umístit jednotku hned za stěnu ložnice. Jinak vně objektu žádný hluk není. U tepelného čerpadla vzduch/voda je to jinak. Montujeme jen jednotky kvalitní, kde je hlučnost nízká, přesto, od venkovní jednotky jde hluk a je třeba to zohlednit při volbě umístění, nesmí to rušit Vás ani sousedy. Hluk je jedním z faktorů, které zohledňujeme při volbě konkrétní jednotky.

Regulace

Provoz je plně automatický. Naše instalace jsou již ve standardu napojeny na internet a tím i na vaši a naši vzdálenou správu, která nám umožňuje provádět větší část servisu aniž by za to uživatel musel platit.

Příkladové instalace - úspory, dotace, provozní náklady

Najděte si dům podobný Vašemu a hned budete mít jasno. Vybrali a uspořádali jsme pro Vás instalace tak, abyste si na konkrétních příkladech mohli udělat představu o možnosti výměny zdroje vytápění, instalaci solárního termického nebo fotovoltaického systému a instalaci rekuperačního větrání.

starší dům Tepelná ztráta 14 kW Radiátory vzduch/voda
starší dům Tepelná ztráta 15 kW Radiátory vzduch/voda
starší dům Tepelná ztráta 10 kW Radiátory vzduch/voda
starší dům Tepelná ztráta 12 kW Radiátory vzduch/voda
starší dům Tepelná ztráta 14 kW Radiátory vzduch/voda