Kompresor tepelného čerpadla 

Rozhodli jsme se, že rozvedeme několik často používaných termínů a slovíček z odvětví tepelných čerpadel. Termíny není nutné znát. Doplňujeme je jen pro případ zájmu.

Životnost kompresoru rovná se prakticky i život tepelného čerpadla. Bez kompresoru to zkrátka nejde, je totiž hlavní funkční mechanickou složkou celého zařízení. Právě díky kompresoru dokáže tepelné čerpadlo přečerpávat tepelnou energii z jednoho prostředí do druhého. Zjednodušeně můžeme tvrdit, že v zařízení dojde k výparu tekutiny (chladicí tekutina/chladivo) zvýšením její teploty, vzniklý plyn je pomocí kompresoru stlačen a odveden do kondenzátoru, kde je předána tepelná energie druhému mediu.

Při nákupu tepelného čerpadla můžeme vybírat mezi modely s kompresorem pístovým, kompresorem rotačním či kompresorem spirálovým. Pístový kompresor má větší účinnost než rotační, ale jeho životnost není tak vysoká. Nejlépe vychází kompresor spirálový, který je v současnosti nejpoužívanějším, co se tepelných čerpadel týče.