Jaká je účinnost tepelného čerpadla a co je topný faktor?

Poměr vyrobené a spotřebované tepelné energie udává topný faktor, bezrozměrnou veličinu, podle které určujeme jakou účinnost mají tepelná čerpadla. Náklady na provoz tepelného čerpadla se od jeho topného faktoru přímo odvíjí. Čím je topný faktor vyšší, tím je provoz samotného zařízení levnější. Topný faktor však není jednoznačně danou veličinou, ale mění se na základě podmínek, kterým je zařízení vystaveno.

Tenaur servis

Coefficient of performance (COP) aneb topný faktor

Běžně se topný faktor pohybuje na škále od 2 ½ až 5, v provozu ale běžně klesá nebo stoupá mimo tuto stupnici. Vypočítáte ho velmi snadno. Stačí vzít výkon zařízení X a vydělit jej spotřebou energie, kterou tepelné čerpadlo potřebuje na vlastní provoz Y. Výsledkem je X/Y za teploty exaktního měření topného faktoru. Běžně se tedy můžete setkat například se zápisem COP 0/30 je 3,5 ( 0 a 30 jsou teploty ve stupních Celsia). Účinnost tepelného čerpadla se tedy logicky odvíjí od topného faktoru.

Co má na topný faktor vliv?

Samozřejmě prostředí. Čím nižší je rozdíl teplot mezi vnějším prostředím a kolektorem, tím náročnější je získávat tepelnou energii. Kompresor je tak více namáhán a kromě toho, že se opotřebovává, potřebuje ke svému provozu také více energie a topný faktor klesá. Vliv má také požadovaná výstupní teplota vody. Pokud ohříváte na nižší teplotu, topný faktor vyjde příznivěji. Při výběru tepelných čerpadel si dejte pozor, abyste srovnávali stejné hodnoty. Někteří výrobci mají tendence skutečnost přikrášlovat. U tepelného čerpadla vzduch / voda se COP uvádí při 2/35, u tepelného čerpadla země/voda je to 0/35 a u tepelného čerpadla vzduch/vzduch je to 10/35!

Tepelné čerpadlo
Tepelné čerpadlo vzduch voda

Jaký typ tepelného čerpadla tedy vychází nejvýhodněji?

Obecně by se dalo tvrdit, že nejlepších hodnot budou dosahovat tepelná čerpadla země/voda, protože získávají teplo ze stabilního prostředí. S přihlédnutím k ostatním okolnostem však mohou být stejně vhodnou volbou i tepelná čerpadla vzduch/voda, ale pouze v případě, že se jedná o moderní a kvalitní zařízení od výrobců, kteří garantují plynulý a hospodárný chod po celý rok i v chladných zimních dnech Střední Evropy.