Pečujeme o vztah s našimi zákazníky a řídíme se kodexem vystupování a chování k nim. V praxi se nám vstřícný přístup mnohokrát vyplatil a naši zákaznící si toho velmi cení.

SLUŠNOST

Slyším, co jiní říkají. Respektuji jiný názor. Ostatní lidé jsou pro mě důležití. Zdržuji se vyjádření vlastního úsudku o nepřítomných osobách či firmách.

DŮSTOJNOST

Jsem člověk na svém místě, svou činností lidem prospívám. Spory nevyhledávám, ale nebojím se jich.

ZODPOVĚDNOST

Dělat chyby je normální. Snažím se, aby jích bylo co nejméně a hlavně se neopakovaly. Chybu vždy přiznám.

KVALIFIKACE

Firma i zákazník očekává, že jsem odborník. Je mou povinností vzdělávat se a získané informace uplatnit v praxi.

LOAJALITA

Firma mě živí. Cokoli se stane jí, stane se i mně. Vyplatí se konat pro její dobro, dělám to pro sebe.

Podepsaný kodex: