Expanzní ventil

Rozhodli jsme se, že rozvedeme několik často používaných termínů a slovíček z odvětví tepelných čerpadel. Termíny není nutné znát. Doplňujeme je jen pro případ zájmu.

Expanzní ventil je umístěn na samém konci jednoho čerpacího cyklu. Chladicí tekutina prochází druhým výměníkem, kondenzátorem, kde odevzdává nabytou tepelnou energii vnitřnímu prostředí (vodě), aby byla následně uvolněna expanzním ventilem a mohla pokračovat v cyklickém obíhání. Expanzí se kladivo ochladí na určitou teplotu, která je přesně řízena. Může znovu a beze ztrát přijímat teplo v novém cyklu. Expanzní ventil je běžnou součástí chladicího zařízení a je nutnou součástí k bezvadnému chodu tepelného čerpadla. Porucha expanzního ventilu znemožní chod celého tepelného čerpadla dále plnit svou funkci a musí být neprodleně vyřešena.