Ekvitermní regulace

Rozhodli jsme se, že rozvedeme několik často používaných termínů a slovíček z odvětví tepelných čerpadel. Termíny není nutné znát. Doplňujeme je jen pro případ zájmu.

Ekvitermní regulace

Ekvitermní, nebo také topná, regulace je nástroj, s nímž by mělo počítat každé tepelné čerpadlo. Slouží k regulaci teplot dle aktuálních podmínek v exteriéru. Jedná se tedy o nástroj, který upravuje teplotu vody vstupující do otopného systému v závislosti na venkovní teplotě v daný okamžik. Čím nižší teplota je venku, tím vyšší teplota otopné vody je třeba, aby byl rozdíl mezi těmito dvěma teplotami dostatečný k dosažení požadované vnitřní teploty. Ekvitermní regulace je sama schopná sledovat změny ve vnějších teplotách a na tuto skutečnost pohotově reagovat.

Nejlépe funguje společně s teplotním čidlem, které do výpočtu zahrnuje také vnitřní teplo vydávané pohybem osob nebo třeba sáláním krbu či chodu nějakých domácích spotřebičů. Dokáže tak udržet požadovanou teplotu i v závislosti na počasí a je tak ekonomicky hospodárná a pomáhá šetřit a spotřebič, jako takový. Jedná se o nástroj, který není součástí pouze tepelných čerpadel, ale najdete jej i u jiných energetických topných zařízeních, jakou jsou elektrické nebo kondenzační kotle a další. Teplotní čidlo dává hlavní smysl z důvodu ekonomického provozu tepelného čerpadla a vysoké návratnosti. Čím nižší výstupní teplotu z tepelného čerpadla se topí, tím je tepelné čerpadlo ekonomičtější.