Ekvitermní regulace

Rozhodli jsme se, že rozvedeme několik často používaných termínů a slovíček z odvětví tepelných čerpadel. Termíny není nutné znát doplňujeme je pro případ zájmu.

Ekvitermní regulace

Ekvitermní, nebo také topná, regulace je nástroj, bez nějž se dnes již žádné tepelné čerpadlo neobejde. Slouží k regulaci teplot dle aktuálních podmínek v exteriéru. Jedná se tedy o nástroj, který upravuje teplotu vody vstupující do otopného systému v závislosti na venkovní teplotě v daný okamžik. Čím nižší teplota je venku, tím vyšší teplota otopné vody je třeba, aby byl rozdíl mezi těmito dvěma teplotami dostatečný k dosažení požadované vnitřní teploty. Ekvitermní regulace je sama schopná sledovat změny ve vnějších teplotách a na tuto skutečnost pohotově reagovat.

Nejlépe funguje společně s citlivým vnitřním tepelným čidlem, které do výpočtu zahrnuje také vnitřní teplo vydávané pohybem osob nebo třeba sáláním krbu či chodu nějakých domácích spotřebičů. Dokáže tak udržet požadovanou teplotu i v závislosti na počasí a je tak ekonomicky hospodárná a pomáhá šetřit a spotřebič, jako takový. Jedná se o nástroj, který není součástí pouze tepelných čerpadel, ale najdete jej i u jiných energetických topných zařízeních, jakou jsou elektrické nebo kondenzační kotle a další.

2019-05-09T07:24:15+00:00