Ekvitermní křivka  tepelného čerpadla 

Rozhodli jsme se, že rozvedeme několik často používaných termínů a slovíček z odvětví tepelných čerpadel. Termíny není nutné znát doplňujeme je pro případ zájmu.

Ekvitermní křivka

Ekvitermní křivka, jinak také topná křivka, je lineární závislostí topné teploty vody na venkovní teplotě. Lze ji stanovit pouze výpočtem, který je však velmi teoretický. Používáme tedy raději adaptivní ekvitermní křivku. Volba ekvivalentní ekvitermní křivky má zásadní vliv na hospodárnosti a energetickou spotřebu objektu.

Pro teoretický výpočet ekvitermní křivky je třeba znát výpočtovou teplotu v interiéru, minimální výpočtovou teplotu v exteriéru, uživatelskou výpočtovou teplotu v exteriéru a také maximální teplotu přívodu otopné vody, maximální teplotu zpátečky otopné vody, teplotní exponent soustavy a teplotu kondenzačního režimu. Spočítat a vykreslit si ji můžete pomocí některé z praktických stavebně fyzikálních kalkulaček, jako je například kalkulačka pro výpočet ekvitermní křivky na TZB.info.