Ekvitermní křivka  tepelného čerpadla 

Rozhodli jsme se, že rozvedeme několik často používaných termínů a slovíček z odvětví tepelných čerpadel. Termíny není nutné znát doplňujeme je pro případ zájmu.

Ekvitermní křivka

Ekvitermní křivka, jinak také topná křivka, je grafickým znázorněním vztahu teploty vody a teploty vnějšího prostředí. Lze ji stanovit pouze výpočtem. Volba ekvivalentní ekvitermní křivky má zásadní vliv na hospodárnosti a energetickou spotřebu objektu.

Pro výpočet ekvitermní křivky je třeba znát výpočtovou teplotu v interiéru, minimální výpočtovou teplotu v exteriéru, uživatelskou výpočtovou teplotu v exteriéru a také maximální teplotu přívodu otopné vody, maximální teplotu zpátečky otopné vody, teplotní exponent soustavy a teplotu kondenzačního režimu. Spočítat a vykreslit si ji můžete pomocí některé z praktických stavebně fyzikálních kalkulaček, jako je například kalkulačka pro výpočet ekvitermní křivky na TZB.info.