Ekvitermní křivka  tepelného čerpadla 

Rozhodli jsme se, že rozvedeme několik často používaných termínů a slovíček z odvětví tepelných čerpadel. Termíny není nutné znát doplňujeme je pro případ zájmu.

Ekvitermní křivka

Ekvitermní křivka, jinak také topná křivka, je lineární závislostí topné teploty vody na venkovní teplotě u tepelného čerpadla vzduch voda. Lze ji stanovit pouze výpočtem, který je však velmi teoretický. Používáme tedy raději adaptivní ekvitermní křivku. Volba ekvivalentní ekvitermní křivky má zásadní vliv na hospodárnosti a energetickou spotřebu objektu.

Pro teoretický výpočet ekvitermní křivky je třeba znát výpočtovou teplotu v interiéru, minimální výpočtovou teplotu v exteriéru, uživatelskou výpočtovou teplotu v exteriéru a také maximální teplotu přívodu otopné vody, maximální teplotu zpátečky otopné vody, teplotní exponent soustavy a teplotu kondenzačního režimu. Spočítat a vykreslit si ji můžete pomocí některé z praktických stavebně fyzikálních kalkulaček, jako je například kalkulačka pro výpočet ekvitermní křivky na TZB.info.