Nová zelená úsporám

Získejte státní dotaci na tepelné čerpadlo a fotovoltaiku

Ministerstvo životního prostředí spustilo program Nová zelená úsporám, který je zaměřen na úsporu energie v rodinných domech. V rámci tohoto programu lze získat dotaci na instalaci tepelného čerpadla nebo na solární a fotovoltaické systémy. O dotaci můžete zažádat nejen pro nízkoenergetickou novostavbu ale i pro starší dům.

Proč mít tepelné čerpadlo s fotovoltaikou od nás:

OBSAH

 • Jak vysokou dotaci mohu získat?
 • Kdo může požádat o dotaci?
 • Do kdy mohu požádat?
 • Co je potřeba k žádosti o dotaci?
 • Tepelná čerpadla
 • Fotovoltaiky
 • Kombinace tepelného čerpadla a fotovoltaiky
 • Konkrétní požadavky v podoblastech podpory

Jako vlastník rodinného domu můžete požádat o dotaci za výměnu vašeho dočasného vytápěcího systému za tepelné čerpadlo nebo na solární a fotovoltaické systémy. Tepelné čerpadlo nahradí elektrické vytápění či vytápění tuhými palivy vašeho domu. Princip dotačního programu je nastaven tak, že se nejvíce vyplatí při provedení co nejkomplexnějšího opatření ke snížení energetické náročnosti domu. Dotační program nefunguje formou předfinancování. Podpora je vyplácena zpětně po zrealizování opatření pro úsporu energie.

Jak vysokou dotaci mohu získat?

 • 25 000 – 100 000 Kč na tepelné čerpadlo
 • 35 000 – 170 000 Kč na fotovoltaické systémy
 • Získat lze až 50 % vašich celkových vynaložených výdajů, nejvýše až 170 000 Kč.
 • Je možné získat bonus až 20 000 Kč za zkombinování programu Nová zelená úsporám a Kotlíkovou.
 • Státní dotace může snížit ekonomickou návratnost investice přibližně na 6-7 let.
 • Pokud pocházíte z Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje, máte navíc v programu zvýhodnění o 10 %.

Kdo může požádat o dotaci?

 • Majitel nebo spolumajitel rodinného domu sloužící k trvalému bydlení (žádost se nevztahuje na rekreační objekty)
 • Fyzické i právnické osoby

Do kdy mohu požádat?

 • Žádost je možné podat před zahájením, v průběhu nebo po dokončení energetických opatření.
 • Žádost jsou přijímány do 31. prosince 2021 nebo do vyčerpání stanovené alokace.

Co je potřeba k žádosti o dotaci?

 • Návrh projektu
 • Energetický posudek
 • Další dokumenty (výpis z katastru nemovitostí, žádosti atd.)

S vyřízením žádosti vám rádi pomůžeme

Obraťte se na nás. Rádi vám pomůžeme s vyřízením a podáním žádosti. Připravíme pro vás veškerou dokumentaci: návrh řešení, zpracování projektové dokumentace, fotodokumentace, žádosti ČEZ, technickou prohlídku..). S vyřízením žádosti o dotaci pro naše zákazníky máme vysokou úspěšnost.

Tepelná čerpadla

Podoblast podpory C.1 a C.2 je zaměřena na výměnu zdrojů tepla. Díky dotačnímu programu lze získat až 120 000 Kč (včetně dotačních bonusů) při pořizování tepelného čerpadla. Výše dotace závisí na druhu tepelného čerpadla a dalších energetických opatření.

 • Program podporuje výměnu stávajícího vytápění na tuhá paliva či elektřinu za systém s tepelným čerpadlem.
 • Dotace je poskytována na pořízení hlavního zdroje tepla na vytápění a přípravu teplé vody včetně příslušenství a instalace.
 • Dotace může pokrýt až 1/3 ceny tepelného čerpadla.

Výše dotace dle druhu tepelného čerpadla

Druh tepelného čerpadla

Výše dotace

Zateplený dům C.1

Výše dotace

Nezateplený dům C.2

Vzduch-voda

75 000 Kč

60 000 Kč

Země-voda 100 000 Kč

80 000 Kč

Voda-voda 100 000 Kč

80 000 Kč

Fotovoltaické elektrárny

Podoblast podpory C.3 je zaměřena na instalaci solárních termických a fotovoltaických (FV) systémů.

 • Program podporuje instalaci fotovoltaiky do novostaveb, rozestavěných i dokončených rodinných domů.
 • Výše dotace se odvíjí od velikosti elektrárny a jejího využití.
 • Systém musí být sestaven tak, aby minimálně 70 % vyrobené energie bylo spotřebováno pro vlastní potřebu domácnosti.
 • Maximální výkon elektrárny je povolen do 10 kWp (min. je od 2 kWp).
 • O dotaci smíte jako majitel domu požádat pouze jednou za dobu trvání dotačního programu, a to i v případě, že vlastníte rodinný dům s více bytovými jednotkami. Výjimkou je zkombinování solárního systému pro ohřívání vody (C.3.1/C.3.2/C.3.3) s fotovoltaickým systémem s akumulací elektřiny pouze do baterií (C.3.5/C.3.6/C.3.7).
 • Nově se dotace vztahuje i na rozšíření stávajícího solárního systému, na který již byla čerpána dotace

Jaká je výše dotace na fotovoltaické elektrárny?

Podoblast podpory Typ systému Výše dotace
C.3.1. ohřev teplé užitkové vody 35 000 Kč
C.3.2. Příprava teplé vody a vytápění 50 000 Kč
C.3.3. Příprava vody s přímým ohřevem 35 000 Kč
C.3.4. od 1,7 do 3 kWp, bez baterií 55 000 Kč
C.3.5. od 1,7 do 3 kWp, s baterií 70 000 Kč
C.3.6. od 3 do 4 kWp, s baterií 100 000 Kč
C.3.7. od 4 do 10 kWp, s baterií 150.000 Kč
C.3.8 Kombinace systému vytápění a příprava užitkové vody s tepelným čerpadlem 150 000 Kč

Kombinace tepelného čerpadla a fotovoltaiky

V rámci podoblasti C.3.8 je možné získat výhodnou dotaci na kombinaci tepelného čerpadla a fotovoltaiky.

 • Fotovoltaika s tepelným čerpadlem může snížit náklady vašeho domu až o 80 %.
 • Výrazné zrychlení finanční návratnosti již na 6-7 let.
 • Získání vyšší energetické soběstačnosti.
 • Možnost inteligentního ovládání prostřednictvím systému TENGEO

Požadavky v konkrétních podoblastech podpory

Požadavky na solární termické systémy v podoblasti C.3.1 a C.3.2

 

Kritérium Jednotky C.3.1 C.3.2
Celkový využitelný zisk solární soustavy Qss.u

[kWh.rok-1]

Bez požadavku ≥ 2200
Měrný využitelný zisk solární soustavy qss,u

[kWh.m-2.rok-1]

≥ 350 ≥ 280
Pokrytí potřeby teplé vody [%] ≥ 50 Bez požadavku
Instalace zásobníku tepla o měrném objemu

k celkové ploše apertury

[l.m-2] ≥ 45 ≥ 45
 • V podoblasti C.3.1. je možné využít přebytečného tepla v systému vytápění a propojit se systémem UT.

Požadavky na fotovoltaické systémy v podoblasti C.3.3

 • Je možné získat dotaci na fotovoltaiky na přípravu teplé vody s přímým ohřevem.
Kritérium Jednotky C.3.3
Minimální pokrytí potřeby tepla na přípravu teplé vody [%] 50
Minimální měrný objem akumulačního zásobníku tepla

vztažený k instalovanému výkonu solárního systému

[l.kWp-1] ≥ 80

Požadavky na fotovoltaické systémy v podoblasti podpory C.3.4, C.3.5, C.3.6 a C.3.7

 • V podoblastech C.3.4, C.3.5, C.3.6 a C.3.7 nesmí být maximální instalovaný výkon fotovoltaik vyšší než 10 kWp.
Kritérium Jednotky C.3.4. C.3.5. C.3.6. C.3.7 C.3.8.
Celkový využitelný zisk Qss.u

[kWh.rok-1]

1 700 1 700 3 000 4 000 3 000

4 000

Minimální míra využité vyrobené elektřiny

pro krytí spotřeby v místě výroby

[%] 70 70 70 70 70
Akumulace přebytků energie do teplé vody Povinná Možná Možná Možná Povinná
Minimální měrný objem zásobníku

teplé vody nebo nádrže

[l.kWp-1] 80 180
Akumulace přebytků energie do baterie Možná Povinná Povinná Povinná Možná
Minimální měrná kapacita baterie [kWh.kWp-1]       – 1,75/1,25 1,75/1,25 1,75/1,25      –

V případě, že nemáte nárok na účast v dotačním programu, nezoufejte. Investice do tepelného čerpadla se vyplatí. Vytápění domu pomocí tepelného čerpadla patří v současnosti mezi nejefektivnější technologie pro výrobu tepelné energie.

 • Návratnost investice do tepelného čerpadla do 8 let.
 • Finanční úspora za energie až 80 %.
 • Bezúdržbové řešení a snadná obsluha
 • Šetrné k životnímu prostředí
Načítám…

4 důvody, proč s námi

Poptejte tepelné čerpadlo  ještě dnes


Rozšířená poptávka

Vámi zadané osobní údaje bude jako správce zpracovávat společnost ČEZ Prodej, a.s., sídlem Duhová 425/1, 140 53 Praha 4, IČO 27232433, pro nabídku produktu nebo služby a přípravu smlouvy.Podrobnosti jsou uvedeny v Informaci o zpracování osobních údajů, najdete je zde.