ZÍSKEJTE DOTACI NA TEPELNÉ ČERPADLO A NA FOTOVOLTAIKU

Proč mít tepelné čerpadlo a fotovoltaiku od nás:

Ministerstvo životního prostředí spustilo program Nová zelená úsporám, který je zaměřen na úsporu energie v rodinných domech. V rámci tohoto programu lze získat dotaci na instalaci tepelného čerpadla nebo na solární a fotovoltaické systémy. O dotaci můžete zažádat nejen pro nízkoenergetickou novostavbu ale i pro starší dům

OBSAH

 • Jak vysokou dotaci mohu získat?
 • Kdo může požádat o dotaci?
 • Do kdy mohu požádat?
 • Co je potřeba k žádosti o dotaci?
 • Tepelná čerpadla
 • Fotovoltaiky
 • Kombinace tepelného čerpadla a fotovoltaiky
 • Konkrétní požadavky v podoblastech podpory

Jako vlastník rodinného domu můžete požádat o dotaci za výměnu vašeho dočasného vytápěcího systému za tepelné čerpadlo nebo na solární a fotovoltaické systémy. Tepelné čerpadlo nahradí elektrické vytápění či vytápění tuhými palivy vašeho domu. Princip dotačního programu je nastaven tak, že se nejvíce vyplatí při provedení co nejkomplexnějšího opatření ke snížení energetické náročnosti domu.

Jak vysokou dotaci mohu získat?

25 000 – 100 000 Kč na tepelné čerpadlo

35 000 – 150 000 Kč na fotovoltaické systémy

 • Získat lze až 50 % vašich celkových výdajů související s výměnou, nejvýše až 170 000 Kč.
 • Je možné získat bonus za zkombinování programu Nová zelená úsporám a Kotlíkovou dotaci a ušetřit až 130 000 Kč.
 • Státní dotace může snížit ekonomickou návratnost investice přibližně na 6-7 let.
 • Pokud pocházíte z Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje, máte navíc v programu zvýhodnění o 10 %.
 • Z programu je možné podpořit rozšíření současného solárního systému, pokud tak dojde k navýšení využitelného zisku o 20 %, nebo se zvýší míra využití vyrobené elektřiny v místě spotřeby o 10 %.

Kdo může požádat o dotaci?

 • Majitel nebo spolumajitel rodinného domu k trvalému bydlení
 • Fyzické i právnické osoby

Do kdy mohu požádat?

 • Žádost je možné podat před zahájením, v průběhu nebo po dokončení energetických opatření.
 • Žádost je možné podat do 31. prosince 2021 nebo do vyčerpání stanovené alokace.

Co je potřeba k žádosti o dotaci?

 • Návrh projektu
 • Energetický posudek
 • Další dokumenty (výpis z katastru nemovitostí, žádosti atd.)

S vyřízením žádosti vám rádi pomůžeme

 • Obraťte se na nás a my vám pomůžeme s vyřízením a podáním žádosti.
 • Připravíme pro vás veškerou dokumentaci: návrh řešení, zpracování projektové dokumentace, fotodokumentace, žádosti ČEZ, technickou prohlídku..)

Dotační program nefunguje formou předfinancování. Podpora je vyplácena zpětně po zrealizování opatření pro úsporu energie.

Tepelná čerpadla

Podoblast podpory C.1 a C.2 je zaměřena na výměnu zdrojů tepla. Díky dotačnímu programu lze získat až 100 000 Kč podporu při pořizování tepelného čerpadla. Výše dotace závisí na druhu čerpadla a zda se chystáte dům zateplit.

 • Program podporuje výměnu stávajícího vytápění na tuhá paliva či elektřinu za systém s tepelným čerpadlem.
 • Dotace je poskytována na pořízení hlavního zdroje tepla na vytápění a přípravu teplé vody včetně příslušenství a instalace.
 • Dotace může pokrýt až 1/3 ceny tepelného čerpadla.

Jaká je výše dotace na různé druhy tepelného čerpadla?

Druh tepelného čerpadla

Výše dotace

Zateplený dům C.1

Výše dotace

Nezateplený dům C.2

Vzduch-voda

75 000 Kč

60 000 Kč

Země-voda 100 000 Kč

80 000 Kč

Voda-voda 100 000 Kč

80 000 Kč

 • Možnost získání vyšší dotace (podoblasti C.1) při zateplení domu, na které lze také požádat o podporu v rámci dotační oblasti A.
 • V případě nezatepleného domu je možné získat dotaci na rodinné domy, jejichž roční potřeba tepla na vytápění EA nepřesahuje 150 kWh.m-2.rok-1.

Fotovoltaické elektrárny

Podoblast podpory C.3 je zaměřena na instalaci solárních termických a fotovoltaických (FV) systémů.

 • Program podporuje instalaci fotovoltaiky do novostaveb, rozestavěných i dokončených rodinných domů.
 • Výše dotace se odvíjí od velikosti elektrárny.
 • O dotaci smíte jako majitel domu požádat pouze jednou za dobu trvání dotačního programu, a to i v případě, že vlastníte rodinný dům s více bytovými jednotkami. Výjimkou je zkombinování solárního systému pro ohřívání vody (C.3.1/C.3.2/C.3.3) s fotovoltaickým systémem s akumulací elektřiny pouze do baterií (C.3.5/C.3.6/C.3.7).
 • Nově se dotace vztahuje i na rozšíření stávajícího solárního systému, na který již byla čerpána dotace

Jaká je výše dotace na fotovoltaické elektrárny?

Podoblast podpory Typ systému Výše dotace
C.3.1. ohřev teplé užitkové vody 35 000 Kč
C.3.2. Příprava teplé vody a vytápění 50 000 Kč
C.3.3. Příprava vody s přímým ohřevem 35 000 Kč
C.3.4. do 1,7 do 3 kWp, bez baterií 55 000 Kč
C.3.5. do 1,7 do 3 kWp, s baterií 70 000 Kč
C.3.6. do 3 do 4 kWp, s baterií 100 000 Kč
C.3.7. do 4 do 10 kWp, s baterií 150.000 Kč
C.3.8 Kombinace systému vytápění a příprava užitkové vody s tepelným čerpadlem 150 000 Kč

Kombinace tepelného čerpadla a fotovoltaiky

V rámci podoblasti C.3.8 je možné získat výhodnou dotaci na kombinaci tepelného čerpadla a fotovoltaiky.

 • V případě instalace Tepelného čerpadla a Fotovoltaiky lze získat až 155 000 Kč.
 • Výhodou propojení fotovoltaiky s tepelným čerpadlem je, že se stane vaše domácnost energeticky soběstačná. 
 • Fotovoltaika s tepelným čerpadlem může snížit náklady vašeho domu až o ¾.

Požadavky v konkrétních podoblastech podpory

Požadavky na solární termické systémy v podoblasti C.3.1 a C.3.2

 

Kritérium Jednotky C.3.1 C.3.2
Celkový využitelný zisk solární soustavy Qss.u

[kWh.rok-1]

Bez požadavku ≥ 2200
Měrný využitelný zisk solární soustavy qss,u

[kWh.m-2.rok-1]

≥ 350 ≥ 280
Pokrytí potřeby teplé vody [%] ≥ 50 Bez požadavku
Instalace zásobníku tepla o měrném objemu

k celkové ploše apertury

[l.m-2] ≥ 45 ≥ 45
 • V podoblasti C.3.1. je možné využít přebytečného tepla v systému vytápění a propojit se systémem UT.

Požadavky na fotovoltaické systémy v podoblasti C.3.3

 • Je možné získat dotaci na fotovoltaiky na přípravu teplé vody s přímým ohřevem.
Kritérium Jednotky C.3.3
Minimální pokrytí potřeby tepla na přípravu teplé vody [%] 50
Minimální měrný objem akumulačního zásobníku tepla

vztažený k instalovanému výkonu solárního systému

[l.kWp-1] ≥ 80

Požadavky na fotovoltaické systémy v podoblasti podpory C.3.4, C.3.5, C.3.6 a C.3.7

 • V podoblastech C.3.4, C.3.5, C.3.6 a C.3.7 nesmí být maximální instalovaný výkon fotovoltaik vyšší než 10 kWp.
Kritérium Jednotky C.3.4. C.3.5. C.3.6. C.3.7 C.3.8.
Celkový využitelný zisk Qss.u

[kWh.rok-1]

1 700 1 700 3 000 4 000 3 000

4 000

Minimální míra využité vyrobené elektřiny

pro krytí spotřeby v místě výroby

[%] 70 70 70 70 70
Akumulace přebytků energie do teplé vody Povinná Možná Možná Možná Povinná
Minimální měrný objem zásobníku

teplé vody nebo nádrže

[l.kWp-1] 80 180
Akumulace přebytků energie do baterie Možná Povinná Povinná Povinná Možná
Minimální měrná kapacita baterie [kWh.kWp-1]       – 1,75/1,25 1,75/1,25 1,75/1,25      –

V případě, že nemáte nárok na účast v dotačním programu, nezoufejte. Investice do tepelného čerpadla se vyplatí. Vytápění domu pomocí tepelného čerpadla patří v současnosti mezi nejefektivnější technologie pro výrobu tepelné energie.

 • Návratnost investice do tepelného čerpadla do 8 let.
 • 80 % energie odebíráte zdarma z obnovitelných zdrojů.
 • O 1/3 nižší spotřeba elektrické energie za rok.
Loading...

4 důvody, proč s námi

Poptejte tepelné čerpadlo  ještě dnes


Rozšířená poptávka

Vaše osobní údaje bude zpracovávat naše mateřská společnost ČEZ Prodej a.s..
Bližší podmínky jsou uvedeny v informacích o zpracování osobních údajů.