Nová zelená úsporám

Získejte státní dotaci na tepelné čerpadlo a fotovoltaiku

Ministerstvo životního prostředí spustilo program Nová zelená úsporám, který je zaměřen na úsporu energie v rodinných domech. V rámci tohoto programu lze získat dotaci na instalaci tepelného čerpadla nebo na solární a fotovoltaické systémy. O státní podporu můžete zažádat nejen pro nízkoenergetickou novostavbu, ale i pro starší dům.

Zajímá vás cena tepelného čerpadla pro váš dům včetně dotace?

Po vyplnění vám do 2 dnů přijde kompletní cenová kalkulace na míru zdarma!

Jako vlastník rodinného domu můžete požádat o dotaci za výměnu vašeho dočasného vytápěcího systému za tepelné čerpadlo nebo na solární a fotovoltaické systémy. Tepelné čerpadlo můžete nahradit za dočasné elektrické vytápění či vytápění tuhými palivy. Princip dotačního programu je nastaven tak, že se nejvíce vyplatí při provedení co nejkomplexnějšího opatření ke snížení energetické náročnosti domu. Dotační program nefunguje formou předfinancování. Podpora je vyplácena zpětně po zrealizování opatření pro úsporu energie.

Jak vysokou dotaci mohu získat?

 • 25 000 – 127 000 Kč na tepelné čerpadlo
 • 35 000 – 170 000 Kč na fotovoltaické systémy
 • Získat lze až 50 % vašich celkových vynaložených výdajů, nejvýše až 170 000 Kč.
 • Bonus až 20 000 Kč za zkombinování programu Nová zelená úsporám a Kotlíkovou.
 • Státní dotace může snížit ekonomickou návratnost investice přibližně na 6-7 let.
 • Pokud pocházíte z Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje, máte navíc v programu zvýhodnění o 10 %.
Tepelné čerpadlo

Zajímá vás cena tepelného čerpadla s využitím státní dotace?

Kdo může požádat o dotaci?

 • Majitel nebo spolumajitel rodinného domu sloužící k trvalému bydlení (žádost se nevztahuje na rekreační objekty)
 • Fyzické i právnické osoby

Do kdy mohu požádat?

 • Žádost je možné podat před zahájením, v průběhu nebo po dokončení energetických opatření.
 • Žádost jsou přijímány do 31. prosince 2021 nebo do vyčerpání stanovené alokace.

Co je potřeba k žádosti o dotaci?

 • Návrh projektu
 • Energetický posudek
 • Další dokumenty (výpis z katastru nemovitostí, žádosti atd.)

S vyřízením žádosti vám rádi pomůžeme

Připravíme pro vás veškerou dokumentaci: návrh řešení, zpracování projektové dokumentace, fotodokumentace, žádosti ČEZ, technickou prohlídku..). S žádostmi o dotační podporu máme vysokou úspěšnost.

Dotace pro tepelná čerpadla

Podoblast podpory C.1 a C.2 je zaměřena na výměnu zdrojů tepla. V rámci dotačního programu lze získat až 127 000 Kč (včetně dotačních bonusů) na pořízení tepelného čerpadla. Výše dotace závisí na druhu tepelného čerpadla a dalších energetických opatření.

 • Dotace může pokrýt až 1/3 ceny tepelného čerpadla.
 • Program podporuje výměnu stávajícího vytápění na tuhá paliva či elektřinu za systém s tepelným čerpadlem.
 • Dotace je poskytována na pořízení hlavního zdroje tepla na vytápění a přípravu teplé vody včetně příslušenství a instalace
Tepelné čerpadlo vzduch voda

Výše dotace dle druhu tepelného čerpadla

Druh tepelného čerpadla Výše dotace, oblast C.1

Zateplený dům

Výše dotace, oblast C.2

Nezateplený dům

Tepelné čerpadlo vzduch voda 75 000 Kč 60 000 Kč
Tepelné čerpadlo země voda 100 000 Kč 80 000 Kč
Tepelné čerpadlo voda voda 100 000 Kč 80 000 Kč

Dotace pro fotovoltaické elektrárny

Podoblast podpory C.3 je zaměřena na instalaci solárních termických a fotovoltaických (FV) systémů.

 • Program podporuje instalaci fotovoltaiky do novostaveb, rozestavěných i dokončených rodinných domů.
 • Výše dotace se odvíjí od velikosti elektrárny a jejího využití.
 • Systém musí být sestaven tak, aby minimálně 70 % vyrobené energie bylo spotřebováno pro vlastní potřebu domácnosti.
 • Je možné ukládání přebytků energie do zásobníku s vodou minimálním objemem 120 litrů.
 • Maximální výkon elektrárny je povolen do 10 kWp (min. je od 2 kWp).
 • Není možný prodej přebytků energie do distribuční sítě.
 • Nově se dotace vztahuje i na rozšíření stávajícího solárního systému, na který již byla čerpána dotace.
Fotovoltaická elektrárna

Výše dotace dle druhu fotovoltaického systému

Podoblast podpory Druh systému Výše dotace
C.3.1. Ohřev teplé užitkové vody 35 000 Kč
C.3.2. Příprava teplé vody a vytápění 50 000 Kč
C.3.3. Příprava vody s přímým ohřevem 35 000 Kč
C.3.4.  od 1,7 do 3 kWp, bez baterie 55 000 Kč
C.3.5. od 1,7 do 3 kWp, s baterií 70 000 Kč
C.3.6. od 3 do 4 kWp, s baterií 100 000 Kč
C.3.7. od 4 do 10 kWp, s baterií 150 000 Kč
C.3.8 Kombinace systému vytápění a příprava užitkové vody s tepelným čerpadlem 150 000 Kč

Kombinace tepelného čerpadla a fotovoltaiky

V rámci podoblasti C.3.8 je možné získat výhodnou dotaci na kombinaci tepelného čerpadla a solární elektrárny. Zajímá vás, jaké výhody vám může tato kombinace systémů nábídnout?

 • Fotovoltaika s tepelným čerpadlem dokáže uspořit až 80 % ročních nákladů za energie.
 • Výrazně urychluje finanční návratnost, která s využitím dotace může být od 6-7 let.
 • Vaše domácnost bude energeticky soběstačná.
 • Možnost inteligentního řízení prostřednictvím systému TENGEO.
 • Ekologické řešení pro vaší domácnost, díky které výrazně snížíte vaši uhlíkovou stopu.

Tepelné čerpadlo s fotovoltaikou
Tenaur

V případě, že nemáte nárok na účast v dotačním programu, nezoufejte. Investice do tepelného čerpadla se vyplatí. Vytápění domu pomocí tepelného čerpadla patří v současnosti mezi nejefektivnější technologie pro výrobu tepelné energie.

 • Návratnost investice do tepelného čerpadla do 8 let.
 • Finanční úspora za energie až 70 %.
 • Bezúdržbové řešení a snadná obsluha.
 • Šetrné k životnímu prostředí.

Požadavky v konkrétních podoblastech podpory

Požadavky na solární termické systémy v podoblasti C.3.1 a C.3.2

Kritérium Jednotky C.3.1 C.3.2
Celkový využitelný zisk solární soustavy

Qss.u

[kWh.rok-1]

Bez požadavku ≥ 2200
Měrný využitelný zisk solární soustavy

qss,u

[kWh.m-2.rok-1
≥ 350 ≥ 280
Pokrytí potřeby teplé vody [%] ≥ 50 Bez požadavku
Instalace zásobníku tepla o měrném objemu k celkové ploše apertury [l.m-2] ≥ 45 ≥ 45

Požadavky na fotovoltaické systémy v podoblasti C.3.3.

Kritérium Jednotky C.3.3
Minimální pokrytí potřeby tepla na přípravu teplé vody [%] 50
Minimální měrný objem akumulačního zásobníku tepla vztažený k instalovanému výkonu solárního systému [l.kWp-1] ≥ 80

Požadavky na fotovoltaické systémy v podoblasti podpory C.3.4, C.3.5, C.3.6 a C.3.7

Kritérium

Jednotky

C.3.4. C.3.5. C.3.6. C.3.7

C.3.8.

Celkový využitelný zisk

Qss.u

[kWh.rok-1]

1 700 1 700 3 000 4 000

3 000

4 000

Minimální míra využité vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby v místě výroby

[%]

70 70 70 70

70

Akumulace přebytků energie do teplé vody

Povinná Možná Možná Možná

Povinná

Minimální měrný objem zásobníku teplé vody 

[l.kWp-1]

80

180

Akumulace přebytků energie do baterie

Možná Povinná Povinná Povinná

Možná

Minimální měrná kapacita baterie

[kWh.kWp-1]

1,75/1,25 1,75/1,25 1,75/1,25

Proč mít tepelné čerpadlo s fotovoltaikou od nás:

Načítám…
Tepelné čerpadlo vzduch voda

4 důvody, proč s námi

Poptejte tepelné čerpadlo  ještě dnes


  Zjistěte si cenu tepelného čerpadla v naší kalkulačce.

  Vámi zadané osobní údaje bude jako správce zpracovávat společnost ČEZ Prodej, a.s., sídlem Duhová 425/1, 140 53 Praha 4, IČO 27232433, pro nabídku produktu nebo služby a přípravu smlouvy.Podrobnosti jsou uvedeny v Informaci o zpracování osobních údajů, najdete je zde.
  Formulář je chráněn službou reCAPTCHA. Soukromí - Podmínky